De Geest van een Vrouw van God

Lieve vader,

Ik heb veel dingen om te zeggen over afgelopen zondag, hoe ik gezegend, vernieuwd, opgewekt en gewaardeerd werd door God. Maar ik wil u vandaag zeggen hoe trots ik op u was toen ik u naast mama en Vivi zag op Berg Hermon.

Weet u, mijn ogen waren vol van tranen op dat moment, omdat het leek alsof het God was die, voor Zijn gehele Kerk, de vrouw waardeerde. U wilde hun meningen weten, horen wat ze te zeggen hadden en voor mij was het alsof alle vrouwen daar op die Heilige Berg waren en wij ook gehoord werden.

Hoe bewust wij ook zijn van onze waarde voor God, het zijn deze kleine gebaren die een grote impact hebben en daardoor zien we dat onze waarde versterkt wordt. Het was voor mij het beste gedeelte van de dienst, omdat ik zag hoe belangrijk wij zijn voor Hem in Zijn Werk, hoe graag de Heilige Geest verlangt om ons te gebruiken. Als wij simpelweg onze waarde konden inzien: de helpster, degene die helpt, bijdraagt, toevoegt, aanmoedigt en balans brengt dat de man zo nodig heeft, dan zouden wij onze taak goed uitvoeren door Zijn begeleiding.

In feite heeft God ons dezelfde positie gegeven als die van Zijn Geest: de positie van Helpsters! En hoewel de Heilige Geest ONDERWORPEN is aan de geest van de man, luistert de wijze man naar Zijn Stem. Dit wil zeggen dat als de Heilige Geest, die HOGER is dan wij, simpele mensen, Zich onderwerpt aan ons om onze HELPER te worden. Waarom zal de vrouw, die gelijk is aan de man, niet hetzelfde doen? Alleen de dwaze vrouw weigert om een helpster te zijn voor haar man! Zij willen dat hun man een helper voor hun wordt en zodoende worden ze gefrustreerd, bitter en leven ze in eenzaamheid. Zij doen zichzelf teniet!

Wat een dag!

Vandaag kan ik zeggen hoeveel ik het waardeer om een vrouw van God te zijn. Ik zal nooit meer toelaten dat ik mezelf tenietdoe, omdat wie zich tenietdoet, doet ook de Geest van God die in hem is teniet. Dank u wel dat u mama altijd waardeert, dat u de vrouw altijd waardeert in alles!

Mama houdt misschien geen grote evenementen of is niet betrokken bij grote projecten, maar zij staat altijd aan uw zijde, zij heeft altijd haar mening kunnen geven en werd altijd door u gewaardeerd. U heeft haar nooit tenietgedaan. En net zoals u, waardeert mijn man mij ook, wat mij toelaat om de helpster te zijn waar ik voor werd geboren.

Wat een plezier is het om hetgeen te zijn waar we voor werden geboren!

Als alle mannen dit deden, dan zouden hun vrouwen hun waarde ook erkennen en hun het plezier brengen om een helpster aan hun zijde te hebben.

Maar zolang dit niet gebeurt, wil ik mijn waardering tonen aan allen die dit voor ons hebben gedaan. En u vader bent één van hun!

In geloof!!!

Met dank aan: Cristiane Cardoso

207f
Share This Post

About Author: Godllywood Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *