De voortreffelijke geest

Afgelopen zondag hebben wij onze Godllywood dienst gehad dat een onverdeeld succes was.
Godllywood staat dit jaar in het teken van de voortreffelijke geest.

In januari hadden wij het over gedefinieerd zijn. Deze maand praten wij over nederigheid. Heel vaak, zonder te weten wat nederigheid inhoudt, is ons antwoord: ‘’Nee, ik ben nederig.’’of ‘’Ik kan goed met kritiek omgaan.’’ Tijdens de dienst werd uitgelegd wat nederigheid precies inhoudt. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Wij spraken over het tegenovergestelde van nederigheid, wat hoogmoed is. Er werd een aantal kenmerken gegeven waaraan men hoogmoed kan herkennen.

– De persoon erkent de fouten niet. Zij accepteert geen kritiek.
– Zij vraagt niet om hulp.
– Zij vraagt geen vergeving.
– Zij houdt van haar onafhankelijkheid en haat om afhankelijk te zijn.
– Zij wil alles op haar manier doen, omdat zij denkt dat zij het beter weet dan anderen.
– Zij heeft over alles een mening klaar.

Het woord van God zegt: “De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer’ (Spreuken 15:33).

En wat is nederigheid?

– Het is een ieder accepteren.
– Geduldig en begripvol zijn.
– Autoriteit hebben, maar het aan niemand opleggen.
– Onderwijzen.
– Afhankelijk zijn van God.

De onderwijzingen van Jezus leert ons:

– Hebt uw vijanden lief.
– Vergeef 70 x 7 maal (per dag).
– Keer de andere wang… loop een extra mijl.
– De laatste zullen de eerste zijn.
– De kleinste is de grootste;
– Heb goede ogen.

‘’Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’’ (1 Petrus 5: 5).

Het was een gezegende en zeker een leerzame dienst. Er werden dingen ontdekt die verborgen waren en er warenpunten die zeker de aandacht trokken. Dit was de ervaring van verschillende vrouwen uit verschillende steden. De dienst werd beleefd als een ware les. Verschillende punten om aan te werken om beter te kunnen zijn voor onze God. Het was weer eens een nieuwe ervaring.

Eindhoven:
”Wat mijn aandacht trok was dat hoogmoed ons leven in gevaar brengt. Vroeger dacht ik dat de hoogmoedige persoon diegene was die zich beter voelde dan een ander.

Tijdens de dienst merkte ik op dat het niet waar was. De hoogmoed is te zien. Zelfs in de kleinste dingen, zoals:

– Wanneer ik mijn fouten niet erken. Denken dat alleen de anderen verkeerd zijn.
– Wanneer ik niet om hulp vraag in moeilijke tijden.
– Wanneer ik de mening van anderen niet accepteer.
– Wanneer alles gedaan moet worden op mijn manier.
– Wanneer ik de regels van de kerk niet aanvaard.

Na de dienst werden mijn ogen echt geopend. Ik begreep dathoogmoed de weg naar de vernietiging van mijn leven is.”

Mw. Filomena

Eindhoven:
”Ik vond de dienst heel goed. Deze bijeenkomst was heel goed, omdat de dienst gericht was op de vrouwen. Het was niet een reguliere dienst. Er werd gesproken over de fouten die vooral door vrouwen worden gemaakt. Fouten die vrouwen heel normaal lijken te vinden.”

Rosanna Janssen

Amsterdam-West:
”Wat ik begrepen heb, is dat wij op onze houding dienen te letten. We dienen te waken over onze houding. Onze houding toont ons namelijk wat wij dienen te veranderen. Dingen die wij normaal vinden maar ons naar beneden kunnen halen, zoals hoogmoed. Het kunnen de kleinste dingen zijn, zoals het niet willen instemmen met de mening van anderen. Dit was iets wat mijn aandacht trok en ik nam dit mee om het in het dagelijks leven toe te passen. Soms zijn er mensen die ons willen helpen, maar vaak is het eerste wat wij denken: ‘’ En wie denk je wel niet dat je bent?’’ Achteraf zien wij in wat wij dienen te veranderen. Dat wij niet eens nederig kunnen zijn om een mening of een advies te kunnen accepteren. Ik verontschuldig mij dat ik beknopt ben, maar door mijn onoplettendheid is er veel verloren gegaan. Ik verloor echter niet wat ik in praktijk wil zetten. Dank u voor deze gelegenheid.”

Marlene

Westersingel:
”Mijn ervaring met de Godllywood dienst van februari was zeer sterk, omdat ik mij besefte dat ik kostbaar ben in de ogen van God. Ik moet mijzelf vernieuwen voor God. Ik dien te zijn zoals Hij wil dat ik ben en niet zoals ik wil zijn. Ik heb ook geleerd om anderen goed te behandelen, zoals God ons leert.”

Alinda Santos da Graça

 

2069
Share This Post

About Author: Godllywood Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *