• 2085

Hoe kun je ongerustheid overwinnen?

De maand februari begon geweldig voor alle vrouwen in Nederland. Op zaterdag 2 februari kwamen ze samen om eens en voor altijd te ontdekken hoe je een kwaad kunt overwinnen dat de vrouwen in de huidige tijd heeft getroffen: ONGERUSTHEID!

Is het mogelijk om het te overwinnen? Aangezien de taken en verantwoordelijkheden in het leven van een vrouw dat met elk jaar dat voorbij gaat niet lijkt te eindigen, maar integendeel, hoe volwassener ze wordt, hoe meer eisen het moderne leven met zich meebrengt.

De bijeenkomst dat gerealiseerd werd door de vertegenwoordiger van de Godllywood Groep hier in Nederland, bracht eerst een reflectie over de oorsprong van bezorgdheid.

Ten eerste wordt bezorgdheid veroorzaakt door het gebrek aan controle over haar eigen leven, het leven van een ander en bepaalde situaties.  

Veel moeders, echtgenotes en dochters in hun ijverigheid om te helpen en de zorg willen opdragen voor het welzijn van ieder om hen heen, maken zich uiteindelijk te veel zorgen over het gedrag van hun dierbaren. Wetende dat zij hun gedragingen niet kan veranderen.

Een andere vorm waar de bezorgdheden vandaan komen, zijn de eisen die door de maatschappij wordt opgelegd die op zoek zijn naar deze moderne vrouw. Dat zegt: “De jonge dame moet afhankelijk en succesvol zijn, je lichaam moet de vorm hebben als een sculpturaal, want anders ben je niet mooi. Je moet de modetrends volgen die elk seizoen nieuw is.”  

“Je wilt je hoofd even ontspannen je open de sociale netwerken en daar begin je te zien dat het nog lang duurt voordat je vakantie hebt of dat je nog steeds niet de modieuze kleding draagt. En dit breng je meer bezorgdheid.”

Een beïnvloedende factor van ongerustheid bij vrouwen is sociale netwerken. Als je eenmaal weet waar de ongerustheid vandaan komt, dient de christelijke vrouw te begrijpen dat het niet alleen schadelijk is voor haar gezondheid, maar ook een ZONDE is!

Ongerustheid is zeer schadelijk voor ons geloof, want het is een zonde vanwege ongelovigheid.

Zoals geschreven staat:  

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6: 31-34


De aanwezige vrouwen werden geleid om te begrijpen dat bezorgdheid is eigenlijk het gebrek aan vertrouwen in het Woord van God, dat ons verzekerd zorg te dragen voor al onze behoeften.

Wie God vreest en vertrouwd dient niet bezorgd te zijn zoals de mensen die Hem niet kennen.

Want wie God kent, heeft een Vader die voor zijn leven zorgt en bewaakt. Dit vertrouwen in Hem dient permanent te zijn, ongeacht de negatieve situaties.

De aanwezige vrouwen werden uitgenodigd om voor het altaar te komen en hun bezorgdheden aan de voeten van Jezus te geven.

Op het einde ontvingen ze drie waardevolle tips om ongerustheid te overwinnen:

  1. De gedachten vullen met het Woord van God.
  2. Om in gemeenschap met God te leven, door te bidden en gewoonte te hebben om met Hem te praten.
  3. Alles elimineren dat ze weet dat haar bezorgdheid veroorzaakt.
206a
Share This Post

About Author: Godllywood Nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *